fbpx
IDNOR logotyp

Äldre och internet – Digitalt liv vid 65+

Gör som 30.000+ användare, bli skyddad idag.

NYHET!

Se om dina konton och lösenord har läckt inom några minuter.

Genom att skicka godkänner du villkoren & hantering av data.

Teknikens framfart har skapat nya arenor för kommunikation och sociala medier, något som påverkar hela vår befolkning. Något vi ofta glömmer bort är dock de äldre generationerna som också börjar anamma denna nya värld. Med bättre utbildning och pedagogik har vi sett en spännande trend där allt fler äldre börjar ta del av internet och dess möjligheter. I denna artikel dyker vi djupare in i denna utveckling, dess utmaningar och möjligheter.

95% av hela Sveriges befolkning mellan 16 och 85 år, det vill säga omkring 8 miljoner människor, rapporterar att de använt internet under det senaste kvartalet. Hur många använder internet i världen (2023)?

”Internetanvändningen ökar bland äldre i Sverige”

Statistikmyndigheten SCB

Den högsta andelen användare återfinns inom åldersgruppen upp till 64 år. Dock så visar statistiska centralbyråns senaste undersökning från 2022 om svenskarnas IT-användning att det är en ökande trend även bland de äldre befolkningen när det gäller användningen av internet.

Äldre och internet, två svenska damer kollar in statistik och hälsa och internetvanor på en stationär dator.

Digitala verktyg blir oumbärliga för vardagliga behov

Internet, mobiltelefon och BankID har blivit oundvikliga verktyg i vardagen. Detta gäller inte minst för äldre som söker medicinsk vård, eftersom det nästan inte finns några andra alternativ än att boka läkarbesök och hämta ut receptbelagda läkemedel online. Dessutom har myndigheter och statliga organ alltmer flyttat sina tjänster och resurser till nätet, vilket innebär att man måste ha internet tillgång för att hämta nödvändig information och fylla i viktiga blanketter. Denna digitala omställning kan verka skrämmande för vissa, men det ökade engagemanget bland äldre användare tyder på att även denna befolkningsgrupp anpassar sig till det digitala landskapet.

Internet och hälsa: En växande trend bland äldre

Internetanvändning blir en betydande faktor för i tillgänglighet till hälsovård. Även om många äldre tidigare kanske tvekat att utan ordentlig utbildning använda internet för en så känslig fråga som sjukvård och hälsa så visar de senaste årens siffror ändå på att fler nu tar till sig tekniken.


Vi på IDNOR vill vara med och forma en positiv för äldre och internet, en framtid där rädsla inte längre behöver vara ett hinder för att börja med såväl läkarbesök som sociala medier.


Med digitala hälsoresurser till hands kan fler människor få tillgång till viktig hälsoinformation och vårdtjänster, vilket vi tror och hoppas leder till en allmänt förbättrad hälso- och sjukvård.

Vad gör svensken på internet?

Svenskar i ålder 16-85 år söker hälsorelaterad information, bokar tid hos läkare eller tandläkare, lyssnar på podcasts, köper kläder, köper läkemedel och använder internetansluten TV.

Rädd för internet – Integritetsbekymmer delas över generationerna

Det är inte bara äldre som finner internet utmanande, detta är ett fenomen som påverkar oss alla. Även om yngre generationer kanske har en naturlig lätthet med tekniken, delar de med andra generationer i det svenska samhället en stark upplevd begränsning i deras internetanvändning på grund av en önskan att skydda sin personliga integritet.

ca 81% av äldre på internet är oroliga för att skydda sin integritet, denna oro delas med resten av sverige befolkning. 62% av äldre internetanvändare upplever att tekniken begränsar.
Diagram 2.1b, Bas: Internetanvändare 16+ år, Netto – Områden som begränsar internetanvändning. År 2022. Internetstiftelsen – Svenskarna och Internet.

IDNOR – Din sköld på internet med ID-skydd, bedrägeriförsäkring och näthatsförsäkring

Med en ökad användning av internet blir också riskerna fler. Men med IDNOR behöver du inte känna dig utsatt. Vi på IDNOR arbetar oavbrutet för att skydda din digitala identitet. Genom vårt helhetsskydd, IDNOR PROTECT, får du ID-skydd, bedrägeriförsäkring och näthatsförsäkring. Detta betyder att vi kontinuerligt övervakar och skyddar din identitet, vi bistår om du skulle drabbas av bedrägeri, och vi finns där om du skulle utsättas för näthat. Med oss kan du känna dig säker på internet, oavsett ålder eller hur tekniskt kunnig du är.